Ubezpieczenie domu lub mieszkania

 

Dom lub mieszkanie

Ubezpieczeniu mienia i nieruchomości podlegają mieszkania, domy, domy w budowie oraz domki letniskowe wraz z ich wyposażeniem. Ubezpieczenia dokonuje osoba posiadająca akt własności danej nieruchomości.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu obejmuje:

  • “Wszystko, co w domu” – ubezpieczenie ruchomości domowych – ochrona ubezpieczeniowa przedmiotów znajdujących się we wnętrzu budynku, np. sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, instrumenty muzyczne, przedmioty z cennych kruszców, biżuteria, dzieła sztuki, zbiory – niektóre z przedmiotów wymagają ubezpieczenia ponadstandardowego)
  • ubezpieczenie budynków i lokali prywatnych (tzw. ubezpieczenie murów, czyli budynki już użytkowane oraz w stadium budowy)

Odszkodowanie wypłacane jest jeśli nastąpiły zdarzenia losowe:

  • pożar, gradobicie, ulewny deszcz, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, powódź, lawina,  eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, huragan, grad, zalanie, wyciek wody z akwarium, pękanie mrozowe, zalanie przez osoby trzecie, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, napór śniegu, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, przepięcie
  • włamanie, kradzież mienia, rabunek (kradzież mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej, groźby lub użycie podstępu)
  • dewastacja, wandalizm
  • odpowiedzialność cywilna za szkody na osobach trzecich, następstwa nieszczęśliwych wypadków