Ubezpieczenie podróży

Podróż

Umowa ubezpieczenia turystycznego umożliwia wyjazd w dowolny zakątek świata, zawsze mając pewność, że bez względu na to, czy znajdujemy się w górach, nad morzem, na wsi, czy w wielkim mieście, ubezpieczyciel zapewni niezbędne wsparcie
Ochrona obejmuje między innymi:

  • ubezpieczenie bagażu,
  • ubezpieczenie kosztów leczenia,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie medyczne assistance.

Dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, jak również pracujących czasowo poza granicami Polski, możliw jest zawarcie rocznego ubezpieczenia kosztów leczenia. Ochroną są objęte wszystkie wyjazdy zagraniczne w ciągu roku. W zależności od wariantu będziesz chroniony w Europie lub na całym świecie.